Lisanslı Depoculuk

...

Lisanslı Depoculuk

Tarım ürünlerinin Türkiye Standartları Enstitüsü’nün belirlediği çerçevede hijyenik ve ekonomik koşullarda, daima bakanlık gözetiminde, sigortalı ve tarafsız bir ortamda saklandığı silolardır.

Lisanlı Depoculuk Amaçları, Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesini sağlamak,

-Tarım ürünlerinin ticaretinin kayıt altına alınması,

-Ürün ticareti ile uğraşan tüccar ve sanayicilerimizce, kalitesi genel bilimsel hususlar çerçevesinde belirlenmiş ve fiyat düzeni ve sürekliliği sağlanmış olan ürünlerin kolaylıkla temin edilmesi,

-Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması,

-Ülkemizin çevresinde yer alan komşu ülkelerin ve coğrafyaların da tarımsal ürün ticaretlerinde yer alıp yön vermesi olarak sıralanabilir.