Platformda Satış İşlemi

...

Platformda Satış İşlemi

PLATFORMDA SATIŞ İŞLEMİ

Ülkemizde her çeşit ürün, kurulan belirli platformlar tarafından satış anlamında desteklenmektedir. Bunun amacı, başta küçük ölçekli üreticinin ve genel itibariyle üreticinin mağdur olmamasını sağlamak, çeşitli sebeplerden ötürü ürünü belirli kriterlere takılmış olan üreticinin kar etmesini sağlamak, üretim bazlı ekonomik kalkınmayı hızlandırmak vb. konularda destek olmaktır. Ülkemizde yer alan Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları, üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki faaliyetlerine destek olarak, birbirleriyle ve diğer iş ortaklarıyla uyumlu bir pazar oluşmasına destek olmaktadır.

Kuruluş ve faaliyete geçen ticari odaların düzenli olarak devlet tarafından incelenen belirli şartlara uyumlu ve standartlara uygun işlem yapması gerekmektedir. Bu noktada ilgili odalar, gerekli kayıtların bakanlık standartlarına göre yapılması hususunda yükümlüdürler. Buna ek olarak, faaliyet gösteren ve bu alanda belirli koşullarla gerekli işlemleri yapan kurum ve kuruluşlarda aynı yükümlülüklere sahiptir. Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ve bu kişilerin fabrika ve şube gibi ilgili işlemleri yapan kurum ve kuruluşlar, ilgili yönetmelik gereği bulunduğu bölgedeki ticaret odasına kayıt olması gerekmektedir. Üreticinin, gerekli işlemleri yapılıp satışı gerçekleştirmesi adına lisanslı depoculuk, satış sürecine dek ürünlerin muhafazasını sağlar.

Ayrıca, ticaret odalarının ilgili kanun ve yönetmelikler gereği düzenleyeceği belge ve sağlayacağı hizmetlerden bazıları şunlardır;

- Rayiç fiyatların (güncel piyasa değeri) onayı

- Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları

- Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.

- Yerli malı belgeleri.

- Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri

- Mücbir sebep belgeleri

- Ticaret sicili hizmetleri

- Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler

- Fatura suretlerinin onayı

- Ticarî şahitlik belgesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.

Tüm Hizmetler

Türkmen Lidaş ailesi, günümüzde sektörel değerlerin gerektiği standartları koruyarak, tarımsal üretimin ve ticaretin öneminin farkında olup, gerekli ürün muhafazasını sağlayarak destek olmak ve kalitesinden asla ödün vermeden çalışma prensiplerine bağlı kalarak yükseltmek amacındadır. Bu doğrultuda, her geçen gün kalite standartlarımızı yukarıya çekerek ilerlemeyi hedefliyoruz. Bunun için, en önemli kilometre taşı hizmetlerin güvenilirliği ve müşteri memnuniyetidir. Hizmet güvenilirliği, karşılıklı dürüstlük ve iş ilişkisinin belirlenen süre zarfına uygunluğu ile sağlanır.

Hizmette güvenilirliğin sağlanması ile güçlü bir iş ortaklığı doğar. Bu noktada firma özelinde yapılması gereken şey, müşterilerin memnuniyetini daha üst noktaya taşımak için spesifik kararlar alıp bu doğrultuda öneriler ve belirtilen noktalarda iyileştirmeler yaparak kalite standartlarını artırmaktır. Gerekli düzenlemeler ve öneriler dikkate alınarak yapılan iyileştirmeler, sektörel gelişimi takip ederek sağlanır. Bunun için, mutlaka teknolojik gelişmeler ile iç içe olunmalı ve verilen hizmetin teknolojik bütünlüğü adına ilgili adımların atılması sağlanmalıdır.

Adım adım işlenen hizmet kalitesi, ihtiyaçları karşılamalı ve tarafımız ile kontak kuran herkes, aynı memnuniyet ile ayrılmalıdır. Belirlediğimiz bu temel amaç doğrultusunda bize emanet edilen her ürünün kimliği, uzman ekibimiz tarafından detaylı olarak bilindiği için depolama koşulları da aynı şekilde bilinmektedir. Depolama şartlarının ürünler özelinde sağlanması da yalnızca ürünün tanınmasıyla mümkün olur. Bu noktada tüm çalışma arkadaşlarımız gerekli sorumluluğu alarak özel ve genel tüm koşulları sağlamak konusunda yeterli bilince sahiptir.

Hizmet Detayı

Her sektörde, kendi standartları ve kriterleri doğrultusunda belirlenen bazı hizmet şartları ve kalite standartları mevcuttur. Bunun belirlenmesinin amacı, ilgili sektörde faaliyet gösteren firmanın, hitap ettiği kitleye şeffaf bir hizmet sunabilmesi içindir. Bu nedenle lisanslı depoculuk alanında faaliyet gösteren firmamız, global anlamda sektörel bazlı şartları yerine getirmek adına tamamen şeffaf bir hizmet sunar.

Hizmette şeffaflık, hitap edilen müşteriye adım adım hizmet detaylarının paylaşılması ile sağlanır. Genel anlamda bunun artıları, müşteri ile kurulan güven düzeyidir. Uzun soluklu çalışma alanı oluşturmak, marka değerini yükseltmek, kalite standartlarında grafiği devamlı olarak yukarı çekmek ve global çerçevede vizyon ve misyonuna bağlı kalarak ulusal çıkar ve ulusal kimliği olumlu anlamda yansıtmaktır.

Sektörel çerçevede müşterilerimiz ile daima samimi bir ilişki kuruyoruz ve taleplerini göz önünde bulundurarak adımlarımızı ona göre atıyoruz. Hizmet kalitemiz, muhafaza ettiğimiz şeyin değerini bilmemizle yansımaktadır. Ürün detaylarını bilerek, gerekli ortam ve koşulları sağlamak, ürünlerin muhafaza edilmesi süresince, ilk günkü kalitesinden ödün vermemek, bu anlamda detaylandırabileceğimiz hizmetlerimizin ana hatlarını oluşturmaktadır.